JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT A Joker Uszkár Klub igazodva az FCI vonatkozó szabályzataihoz, követve az  állattenyésztés tudományos törvényszerűségeit, figyelemmel a magyarországi állomány  alakulására, alapul véve az aktuális standard előírásait valamint az örökletes betegségek  kiszűrésére alkalmas vizsgálatokat, megalkotta az alábbi Tenyésztési és Tenyészszemle  Szabályzatot.  1.§  A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének  valamennyi tagjára abban az esetben, ha uszkár fajtájú kutyát tart vagy a fajta  tenyésztésével foglalkozik, függetlenül attól, hogy a MEOE melyik szervezeti  egységénél, vagy szerződött partnerénél, jogi személy tagjánál van tagviszonya. A jelen  szabályzat szempontjából  egyaránt a fajta tenyésztésével foglalkozónak minősül az adott  párosításban résztvevő szuka és kan  tulajdonosa. 2.§  A jelen szabályzat rendelkezéseit a Joker Uszkár Klub nem magyar állampolgár tagja  esetében akkor kell alkalmazni, ha uszkár fajtájú kutyát Magyarországon tart, vagy a  fajta tenyésztésével Magyarországon foglalkozik.  3.§  Uszkár fajtájú kutya tenyésztője számára javasolt, hogy tagja legyen a Joker Uszkár  Klubnak.  4.§  A jelen szabályzat 1-3.§-ban leírt területi és személyi hatálya alá tartozók által  tenyésztett utód-egyedek, amennyiben tenyésztésük a jelen szabályzatban leírt  előírásoknak megfelelően történt, FCI-MEOESZ-JUK származási lap kiváltására  jogosultak.  5.§  Az uszkár fajta FCI által elismert méretei:  toy uszkár 23-28 cm, törpe uszkár 28-35 cm, közép uszkár 35-45 cm, óriás uszkár 45-62 cm marmagasságig.  Az uszkár fajta FCI által elismert színei: fekete, barna, fehér, ezüst, apricot (orange  fawn), vörös (red fawn). Az ettől eltérő színű egyedek (pl. creme, blue, grafit, choclaten,  kasztanyetta, stb.) tenyésztésbe nem vonhatók. 6.§  (1) A toy, törpe, közép és óriás méretű szuka egyedek tenyésztésbe vonásának alsó  korhatára 18 hónap, felső korhatára annak a naptári évnek a december 31. napja, amely  évben a szuka a 8. életévét betölti.  (2) A toy, törpe és közép méretű kan egyedek tenyésztésbe vonásának alsó korhatára 12  hónap. Felső korhatára annak a naptári évnek a december 31. napja, amely évben a kan a  12. életévét betölti.  Az óriás méretű kan egyedek tenyésztésbe vonásának alsó korhatára 18 hónap. Felső  korhatára annak a naptári évnek a december 31. napja, amely évben a kan a 10. életévét  betölti.  (3) A szuka egyedek a fenti előírásokat betartva naptári évenként egyszer vonhatók  tenyésztésbe. A jelen szabályzat szempontjából a szuka kutya akkor tekinthető  tenyésztésbe vontnak, ha tőle legalább 1 utód született, függetlenül attól, hogy élve vagy  halva születés történt, továbbá ha a vemhesség harmincadik napját követően természetes  vagy művi vetélés következett be.  7.§  Figyelemmel az állatvédelmi előírásokra és igazodva a nemzetközi gyakorlathoz a jelen  szabályzat hatályba lépésének napjától Magyarországon uszkár fajtájú egyedek  mindenfajta csonkolása tilos. (farok, mellső végtag ötödik ujja, stb.).  8.§  Uszkár egyedeket tenyésztésbe vonni a 6.§ előírásait betartva csak és kizárólag a Joker  Uszkár Klub által rendezett, vagy engedélyezett tenyészszemlén megszerzett érvényes  engedély birtokában lehet. Megszerzett tenyésztési jogok nem évülnek el.  9.§  (1) A tenyészszemle célja az ebek tenyészthetőségének megállapítása és a tenyésztésre  nem kívánatos egyedek kiszűrése.  (2) Tenyészszemlén FCI származási lappal és a minden kétséget kizáró egyedi  azonosítással rendelkező ebek vezethetők fel. Tenyészszemlén csak egészséges, és a  szükséges oltásokkal rendelkező ebek vehetnek részt oltási könyvük bemutatása mellett.  Tenyészszemlén a 12 hónapos életkort betöltött szuka és a 12 hónapos életkort betöltött  kan egyedek mutathatók be (-10 nap megengedett).  (3) Tenyészszemlén a Joker Uszkár Klub felkérése alapján, bíró az lehet, aki az uszkár  fajtára érvényes küllembírói szakvizsgával rendelkezik - függetlenül attól, hogy az FCI  teljes IX.-es fajtacsoportjára kiterjedő elismerést szerzett -, a klub a „Tenyészszemle  Fajtabíró” engedélyt időbeli korlátozással megadja.  .  (4) Tenyészszemlén az alábbi minősítések adhatók ki:  - Tenyésztésre javasolt (kizárólag a Klub által rendezett tenyészszemlén adható ki)  - Tenyészthető - Tenyésztésbe egyszeri alkalommal vonható  - Tenyésztése nem engedélyezett  (5) „Tenyésztése nem engedélyezett” minősítés esetén a tenyészszemle egy naptári éven  belül nem ismételhető meg.  (6) A tenyészszemlén 3 példányban bírálati lapot kell kitölteni, amely az alábbiakat kell, hogy tartalmazza: - az FCI és a MEOE emblémáit, - a Joker Uszkár Klub nevét és emblémáját   ( a JUK által rendezett tenyészszemlén)   - az eb azonosító adatait, - tulajdonosának nevét és lakcímét,  - klubtagsági igazolványának számát,  - a tenyészszemle helyét és időpontját,  - a részletes bírálatot, mely tartalmazza a chip beazonosítását, a kutya méretét, a fogazat  pontos leírását.  - a tenyészszemle eredményét, - a tenyészszemlét végző bíró(k) nevét és aláírását.  A bírálati lap 1/3 példánya a kutya tulajdonosát, 2/3 példánya a Joker Uszkár Klubot, 3/3  példánya a MEOE irattárát illeti meg. A tenyészszemléről bírálati összesítőt kell  készíteni. A bírálati összesítőket a keletkezés napjától számított 15 évig a Klub  irattárában meg kell őrizni.  (7) A tenyészszemle eredményét a származási lapon kötelezően, a teljesítményfüzetben a  tulajdonos kérésére kell feltüntetni.   10.§  A 9.§ (2) pontjában írt tenyészszemlén való részvételi korhatárt megelőzően a tulajdonos  kérésére, kiállításra történő nevezés céljából, a származási lapon feltüntetett mérettől  való eltérés esetén méretbe sorolás és átminősítés kérhető. A méretbe sorolás és  átminősítés nem pótolja a tenyészszemlét, és előzetesen nem befolyásolja annak  eredményét. 11.§  (1) Egymással párosítani csak azonos színű és méretű egyedeket lehet.  (2) A tenyésztők a párosításokat előre, a tenyésztési szabályok ismeretében, a biológiai  törvényszerűségek figyelembevételével kötelesek gondosan megtervezni. Párosítani csak  olyan egyedeket lehet, amelyektől születő utódok vérhányada nem haladja meg a 75%-ot.  50%-ot meghaladó vérhányad esetén szoros rokonpárosítás várható. A rokontenyésztés  általában megengedhető foka 62,5%, ezt meghaladó rokonpárosításra csak rendkívül  indokolt esetben adható előzetes engedély.  (3) Színkeverés, méretkeverés és szoros rokonpárosítás csak írásbeli kérelemre, a Klub  előzetes engedélye alapján lehetséges. Engedély csak szakmai indokok alapján adható,  elsősorban olyan tenyésztőknek, akik legalább 5 éves fedhetetlen tenyésztői múlttal,  kiemelkedő szakmai eredményekkel rendelkeznek és az egyedi engedélyben esetlegesen  meghatározásra kerülő korlátozások és körülmények jövőbeni betartása részükről  biztosítottnak látszik.  (4) A tenyésztésbe vont egyedeknél az alábbi egészségügyi szűrővizsgálatok  szükségesek:  a./ standard származási lap Azon, származási lapra jogosult egyedek törzskönyvi adatairól kiállított legalább 3  generációs, szöveges részében kétnyelvű (angol és magyar) másolat, amely egyed  mindkét szülőpárja teljesítette a Joker Uszkár Klub által a tenyésztésbe vételhez  meghatározott feltételeket.  .- a  tenyészszemle küllembírálat alapján történik   - alombejelentő beadásakor a toy, törpe, közép, óriás méretnél követelmény mindkét  szülő tenyészszemléjének megléte, és az egyik szülő prcd-PRA szembetegségtől  genetikailag igazolt mentessége, a másik szülő vagy genetikailag igazolt prcd-PRA  vizsgálata vagy PRA (progresszív retina atrofia) szemészeti szakvizsgálata.   - A tenyésztésbe vont egyedeknél az alábbi egészségügyi szűrővizsgálatok  szükségesek:    - toy:           Patella Luxatio, PRA - törpe:        Patella Luxatio, PRA  - közép:       Patella Luxatio, PRA  - óriás:         HD, PRA  A HD és a Patellaficam szűrést a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület tagjai végezik.  b./ prémium származási lap - a tenyészszemle küllembírálat alapján történik A "prémium" származási lap megszerzésének feltételei: - alombejelentő beadásakor a toy, törpe, közép, óriás méretnél követelmény mindkét szülő tenyészszemléjének megléte, és az egyik szülő prcd-PRA szembetegségtől genetikailag igazolt mentessége, a másik szülő vagy genetikailag igazolt prcd-PRA vizsgálata vagy PRA (progresszív retina atrofia) szemészeti szakvizsgálata. - A tenyésztésbe vont egyedeknél az alábbi egészségügyi szűrővizsgálatok  szükségesek:    - toy:           Patella Luxatio, PRA - törpe:        Patella Luxatio, PRA  - közép:       Patella Luxatio, PRA  - óriás:         HD, PRA  A HD és a Patellaficam szűrést a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület tagjai végezik.  - A tenyészpár legalább egyik egyede rendelkezzék champion címmel:  Junior Champion és/vagy: Champion és/vagy: Interchampion címmel (ICH) A Joker Uszkár Klub a fenti feltételek meglétét az alom lejelentésekor vizsgálja és a  csatolt dokumentumok alapján dönt. Valamennyi feltétel megléte alapján javasolja a  "Prémium" törzskönyv kiadását.  Szűrővizsgálatok:  - toy: Patella Luxatio, PRA  - törpe: Patella Luxatio, PRA  - közép: Patella Luxatio, PRA  - óriás: PRA, HD  - A HD és a,Patellaficam szűrést a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület tagjai végezik.   Patella Luxation (toy, törpe, közép):  - A szűrővizsgálatot 12 hónapos kor után lehet elvégeztetni.  - Tenyészthető minősítést kaphat a 0-1-2-es fokozatokkal rendelkező egyed.  - Az 1-es, 2-es fokozatal rendelkező egyed csak 0-ás egyeddel párosítható.    Grade 0  -  Grade 0   Grade 1  -  Grade 0   Grade 2  -  Grade 0 A 3-as közepes fokozattal valamint a 4-es súlyos fokozattal rendelkező egyedek nem  tenyészthetők. HD - csípőízületi diszplázia (óriás):   - A szűrővizsgálatot 12 hónapos kor után lehet elvégeztetni.  - Tenyészthető minősítést kaphat az A-B-C fokozatokkal rendelkező egyed.  - A "majdnem mentes - B" fokozattal rendelkező egyed "majdnem mentes - B"      fokozattal    rendelkező egyeddel is párosítható, de a "mentes - A"  fokozattal      rendelkező egyeddel   történő párosítás javasolt.  - C fokozattal rendelkező egyed kizárólag "mentes - A"  fokozattal rendelkező egyeddel  párosítható.   A - A, B, C,    B - A, B   C - A    A közepes ( D ) vagy súlyos ( E ) csipőizületi dysplasia-ban szenvedő kutyák nem  tenyészthetők!    Importt kutyák esetében is a fenti előírások érvényesek, ha az egyed az Európai Unio  valamely tagországából érkezik és rendelkezik Patella Luxatio és HD állatorvosi  szűrővizsgálattal, azt az egyesület elfogadja.  12.§  (1) A kan kutya tulajdonosa - a Joker Uszkár Klub Tenyésztési Szabályzatának  megfelelően - a fedezés tényét a fedeztetési igazolással igazolja.   (2) A szuka kutya tulajdonosa - a Joker Uszkár Klub Tenyésztési Szabályzatának  megfelelően - az ellést követő 60 napon belül köteles az alombejelentőt beküldeni és a  kapcsolódó díjakat befizetni.  (3) Az utód egyedeket elektronikus egyedi azonosítóval kell ellátni. Az azonosítót csak  állatorvos ültetheti be.   13.§  (1) A Klub elnöke vagy az általa megbízott személy(ek) bármelyik bejelentett almot  ellenőrizheti. Az alomellenőrzésről az erre a célra rendszeresített jegyzőkönyvet kell  kitölteni.  (2) Az alomellenőrzés a tenyésztővel egyezetett helyen és időben történik.  (3) Az alomellenőrzés során a tenyésztési hely alkalmasságának ellenőrzése is  lehetséges, melynek megítélése a fajta igényeihez és az állatvédelmi előírásokhoz  igazodva történik.  (4) Az alomellenőrzés megtagadása és/vagy a jelen szabályzat előírásainak megsértése a  tenyésztői tevékenység felfüggesztését, a származási lapok kiadásának megtagadását  vonhatja maga után. 14.§  A jelen szabályzat rendelkezéseitől eltérő egyedi engedélyeket a Klub vezetősége adhat.  15.§  (1) A jelen szabályzat rendelkezéseit a Joker Uszkár Klub a 2/2011.07.17. sz.  határozattal elfogadta. Rendelkezéseit 2011. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.  Konfirmációs Szabályzat  Regisztrációs lap  (1) Regisztrációs lap azon eb törzskönyvének adatairól kiállított hiteles másolat, amely eb  a./ törzskönyvi adatai nincsenek, nem rendelkezik 3 generációra visszavezethető FCI által  elismert törzskönyvben rögzített felmenőkkel (ismeretlen vagy részben ismeretlen  felmenő), de a fajtagondozó szervezet az egyedet a fajtajellegnek megfelelőnek  minősítette vagy   b./ olyan szülőpár utódja került bevezetésre a törzskönyvbe, amely/ek ki vannak zárva a  tenyésztésből.  c./ olyan szülőpár utódja, amely nem tett eleget a fajtagondozó szervezet által a  tenyésztésbe vételhez meghatározott feltételeknek.  Az a./ és b./ pontban meghatározott egyed törzskönyvi adatairól az egyed teljes életében  csak regisztrációs lap állítható ki, utódai törzskönyvi nyilvántartásba nem vehetőek.  A c./ pont szerinti egyed törzskönyvéről származási lap kiállítására lehetőség van abban az  esetben, ha az egyed maga utólag a konfirmációs eljárás fajtagondozó szervezet által  meghatározott feltételeit teljesítette. A regisztrációs lap tartalma mindenben megegyezik a  törzskönyvi adatokkal, de csak az egyed szüleinek nevét tartalmazza, a további felmenői  generációk nem kerülhetnek feltüntetésre akkor sem, ha ismertek. A regisztrációs lap  alapján export pedigree kiállítására nem kerülhet sor.  Konfirmációs eljárás  Komfirmációs eljárás: a MEOESZ törzskönyvezési szabályzat szerint regisztrációs  lappal bíró azon egyedek származási lapra jogosultágának megszerzésére irányuló eljárás,  amelyek a törzskönyvezési feltételeknek megfeleltek, de szülőpárjuk részben vagy  egészben nem rendelkezik a pályázó tenyésztési szabályzata szerinti tenyészthetőségi  feltételekkel, ezeknek az eljárási rendje:  A Joker Uszkár Klub a MEOESZ keretein belül 2016. szeptember 19. napjától elfogadja és  hozzájárul a c. pont alapján Regisztrációs lappal rendelkező egyedek 4 generációs zárt FCI  törzskönyvbe való konfirmálásához az uszkár fajta vonatkozásában az alábbiak szerint:  A regisztrációra lehetőséget biztosítunk a Joker Uszkár Klub által rendezett  tenyészszemléken az adott egyed betöltött hat (6) hónapos korától. Az életkor  szempontjából a bírálat napja az irányadó. A küllemi vizsgálatot az adott fajtára a klub  által delegált FCI jogosultsággal bíró, a MEOESZ KBT tagjai sorába tartozó küllembíró  végezheti, aki bírálatában részletes leíró véleményt alkot és körültekintő vizsgálat után  javaslatot tesz/ tehet az egyed Regisztrációs lapjának kiállítására. 12 hónapos kor után, a  tenyészszemlén történő bemutatás alkalmával lehetőség nyílik az egyed Regisztrációs  lapjának cseréjére, a 4 generációs alap törzskönyvbe vételére, valamint a 4 generációs  származási lap kiállítására.  Amennyiben a regisztrációs lapra való jogosultság kizárólagos oka az eb szüleinek a Joker  Uszkár Klub által meghatározott tenyésztési követelményeknek való meg nem felelés,  részt vehet a 3-6 hónapos és 6-9 hónapos korosztályú küllembírálati rendezvényeken.  Amennyiben az ezen okból regisztrációs lappal bíró eb teljesíti a fajtagondozó által előírt  konfirmációs követelményeket (12 hónapos kor, tenyészszemle), származási lapra válik  jogosulttá. A származási lap kiváltását követően és annak birtokában jogosult minden,  származási laphoz kötött rendezvényre, jogosult export pedigree-re, utódai a törzskönyvbe  bejegyezhetőek, a feltételek megléte esetén származási lapra jogosultak.   A Konfirmáció menete:  - Regisztrációs lap bemutatása és leadása a bírálat idejére,  - az egyed azonosítása a beültetett chip alapján,  - küllemi vizsgálat, elismert FCI jogosultsággal bíró, a klub által delegált MEOESZ KBT  tagjai sorába tartozó küllembíró által   - szakvélemény kiadása a bíró és a rendező szervezet aláírásával és bélyegző lenyomatával  - az eb tulajdonosa vállalja, hogy kérelmét a MEOESZ felé benyújtja és annak esetleges  költségtérítési igényét megfizeti  Jelen szabályzatot egyesületünk vezetősége elfogadta és működésébe beépítve alkalmazza.  16.§    A jelen szabályzat módosított rendelkezéseit a Joker Uszkár Klub a 1/2017.03.02. sz.   határozattal elfogadta. Rendelkezéseit 2017. március 2-től kell alkalmazni.