JOKER USZKÁR KLUB TENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZAT A Joker Uszkár Klub igazodva az FCI vonatkozó szabályzataihoz, követve az állattenyésztés tudományos  törvényszerűségeit, figyelemmel a magyarországi állomány alakulására, alapul véve az aktuális standard előírásait  valamint az örökletes betegségek kiszűrésére alkalmas vizsgálatokat, megalkotta az alábbi Tenyésztési és  Tenyészszemle Szabályzatot.  1.§ A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének valamennyi tagjára abban az  esetben, ha uszkár fajtájú kutyát tart vagy a fajta tenyésztésével foglalkozik, függetlenül attól, hogy a MEOE melyik  szervezeti egységénél, vagy szerződött partnerénél, jogi személy tagjánál van tagviszonya. A jelen szabályzat  szempontjából egyaránt a fajta tenyésztésével foglalkozónak minősül az adott párosításban résztvevő szuka és kan   tulajdonosa. 2.§ A jelen szabályzat rendelkezéseit a Joker Uszkár Klub nem magyar állampolgár tagja esetében akkor kell alkalmazni, ha  uszkár fajtájú kutyát Magyarországon tart, vagy a fajta tenyésztésével Magyarországon foglalkozik.  3.§ Uszkár fajtájú kutya tenyésztője számára javasolt, hogy tagja legyen a Joker Uszkár Klubnak.  4.§ A jelen szabályzat 1-3.§-ban leírt területi és személyi hatálya alá tartozók által tenyésztett utód-egyedek, amennyiben  tenyésztésük a jelen szabályzatban leírt előírásoknak megfelelően történt, FCI-MEOESZ-JUK származási lap  kiváltására jogosultak. 5.§ Az uszkár fajta FCI által elismert méretei:  toy uszkár 23-28 cm,  törpe uszkár 28-35 cm,  közép uszkár 35-45 cm,  óriás uszkár 45-62 cm marmagasságig. Az uszkár fajta FCI által elismert színei: fekete, barna, fehér, ezüst, apricot (orange fawn), vörös (red fawn). Az ettől  eltérő színű egyedek (pl. creme, blue, grafit, choclaten, kasztanyetta, stb.) tenyésztésbe nem vonhatók.  6.§ (1) A toy, törpe, közép és óriás méretű szuka egyedek tenyésztésbe vonásának alsó korhatára 18 hónap, felső korhatára  annak a naptári évnek a december 31. napja, amely évben a szuka a 8. életévét betölti.  (2) A toy, törpe és közép méretű kan egyedek tenyésztésbe vonásának alsó korhatára 12 hónap. Felső korhatára annak  a naptári évnek a december 31. napja, amely évben a kan a 12. életévét betölti.  Az óriás méretű kan egyedek tenyésztésbe vonásának alsó korhatára 18 hónap. Felső korhatára annak a naptári évnek  a december 31. napja, amely évben a kan a 10. életévét betölti.  (3) A szuka egyedek a fenti előírásokat betartva naptári évenként egyszer vonhatók tenyésztésbe. A jelen szabályzat  szempontjából a szuka kutya akkor tekinthető tenyésztésbe vontnak, ha tőle legalább 1 utód született, függetlenül attól,  hogy élve vagy halva születés történt, továbbá ha a vemhesség harmincadik napját követően természetes vagy művi  vetélés következett be.  7.§ Figyelemmel az állatvédelmi előírásokra és igazodva a nemzetközi gyakorlathoz a jelen szabályzat hatályba lépésének  napjától Magyarországon uszkár fajtájú egyedek mindenfajta csonkolása tilos. (farok, mellső végtag ötödik ujja, stb.).  8.§ Uszkár egyedeket tenyésztésbe vonni a 6.§ előírásait betartva csak és kizárólag a Joker Uszkár Klub által rendezett,  vagy engedélyezett tenyészszemlén megszerzett érvényes engedély birtokában lehet. Megszerzett tenyésztési jogok  nem évülnek el. 9.§ (1) A tenyészszemle célja az ebek tenyészthetőségének megállapítása és a tenyésztésre nem kívánatos egyedek  kiszűrése. (2) Tenyészszemlén FCI származási lappal és a minden kétséget kizáró egyedi azonosítással rendelkező ebek  vezethetők fel. Tenyészszemlén csak egészséges, és a szükséges oltásokkal rendelkező ebek vehetnek részt oltási  könyvük bemutatása mellett. Tenyészszemlén a 12 hónapos életkort betöltött szuka és a 12 hónapos életkort betöltött  kan egyedek mutathatók be (-10 nap megengedett).  (3) Tenyészszemlén a Joker Uszkár Klub felkérése alapján, bíró az lehet, aki az uszkár fajtára érvényes küllembírói  szakvizsgával rendelkezik - függetlenül attól, hogy az FCI teljes IX.-es fajtacsoportjára kiterjedő elismerést szerzett -, a  klub a „Tenyészszemle Fajtabíró” engedélyt időbeli korlátozással megadja.  .  (4) Tenyészszemlén az alábbi minősítések adhatók ki: - Tenyésztésre javasolt (kizárólag a Klub által rendezett tenyészszemlén adható ki)  - Tenyészthető  - Tenyésztésbe egyszeri alkalommal vonható - Tenyésztése nem engedélyezett  (5) „Tenyésztése nem engedélyezett” minősítés esetén a tenyészszemle egy naptári éven belül nem ismételhető meg.  (6) A tenyészszemlén 3 példányban bírálati lapot kell kitölteni, amely az alábbiakat kell, hogy tartalmazza: - az FCI és a MEOE emblémáit, - a Joker Uszkár Klub nevét és emblémáját   ( a JUK által rendezett tenyészszemlén)   - az eb azonosító adatait,  - tulajdonosának nevét és lakcímét,  - klubtagsági igazolványának számát,  - a tenyészszemle helyét és időpontját,  - a részletes bírálatot, mely tartalmazza a chip beazonosítását, a kutya méretét, a fogazat pontos leírását.  - a tenyészszemle eredményét,  - a tenyészszemlét végző bíró(k) nevét és aláírását.  A bírálati lap 1/3 példánya a kutya tulajdonosát, 2/3 példánya a Joker Uszkár Klubot, 3/3 példánya a MEOE irattárát illeti  meg. A tenyészszemléről bírálati összesítőt kell készíteni. A bírálati összesítőket a keletkezés napjától számított 15 évig a  Klub irattárában meg kell őrizni.  (7) A tenyészszemle eredményét a származási lapon kötelezően, a teljesítményfüzetben a tulajdonos kérésére kell  feltüntetni.   10.§ A 9.§ (2) pontjában írt tenyészszemlén való részvételi korhatárt megelőzően a tulajdonos kérésére, kiállításra történő  nevezés céljából, a származási lapon feltüntetett mérettől való eltérés esetén méretbe sorolás és átminősítés kérhető. A  méretbe sorolás és átminősítés nem pótolja a tenyészszemlét, és előzetesen nem befolyásolja annak eredményét. 11.§ (1) Egymással párosítani csak azonos színű és méretű egyedeket lehet.  (2) A tenyésztők a párosításokat előre, a tenyésztési szabályok ismeretében, a biológiai törvényszerűségek  figyelembevételével kötelesek gondosan megtervezni. Párosítani csak olyan egyedeket lehet, amelyektől születő utódok  vérhányada nem haladja meg a 75%-ot. 50%-ot meghaladó vérhányad esetén szoros rokonpárosítás várható. A  rokontenyésztés általában megengedhető foka 62,5%, ezt meghaladó rokonpárosításra csak rendkívül indokolt esetben  adható előzetes engedély. (3) Színkeverés és szoros rokonpárosítás csak írásbeli kérelemre, a Klub előzetes engedélye alapján lehetséges.  Engedély csak szakmai indokok alapján adható, elsősorban olyan tenyésztőknek, akik legalább 5 éves fedhetetlen  tenyésztői múlttal, kiemelkedő szakmai eredményekkel rendelkeznek és az egyedi engedélyben esetlegesen  meghatározásra kerülő korlátozások és körülmények jövőbeni betartása részükről biztosítottnak látszik.  (4) A tenyésztésbe vont egyedeknél az alábbi egészségügyi szűrővizsgálatok szükségesek:  a./ standard származási lap Azon, származási lapra jogosult egyedek törzskönyvi adatairól kiállított legalább 3 generációs, szöveges részében  kétnyelvű (angol és magyar) másolat, amely egyed mindkét szülőpárja teljesítette a Joker Uszkár Klub által a  tenyésztésbe vételhez meghatározott feltételeket.  .- a  tenyészszemle küllembírálat alapján történik   - alombejelentő beadásakor a toy, törpe, közép, óriás méretnél követelmény mindkét szülő tenyészszemléjének megléte,  és az egyik szülő prcd-PRA szembetegségtől genetikailag igazolt mentessége.  b./ prémium származási lap - a tenyészszemle küllembírálat alapján történik A "prémium" származási lap megszerzésének feltételei: - alombejelentő beadásakor a toy, törpe, közép, óriás méretnél követelmény mindkét szülő tenyészszemléjének megléte, és az egyik szülő prcd-PRA szembetegségtől genetikailag igazolt mentessége, a másik szülő vagy genetikailag igazolt prcd-PRA vizsgálata vagy PRA (progresszív retina atrofia) szemészeti szakvizsgálata. - A tenyésztésbe vont egyedeknél az alábbi egészségügyi szűrővizsgálatok  szükségesek:    - toy:           Patella Luxatio, PRA   - törpe:        Patella Luxatio, PRA    - közép:       Patella Luxatio, PRA    - óriás:         HD, PRA    A HD és a Patellaficam szűrést a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület tagjai végezik.  - A tenyészpár legalább egyik egyede rendelkezzék champion címmel  Junior Champion és/vagy: Champion és/vagy: Interchampion címmel (ICH) A Joker Uszkár Klub a fenti feltételek meglétét az alom lejelentésekor vizsgálja és a csatolt dokumentumok alapján dönt.  Valamennyi feltétel megléte alapján javasolja a "Prémium" törzskönyv kiadását.  Szűrővizsgálatok:  - toy: Patella Luxatio, PRA  - törpe: Patella Luxatio, PRA  - közép: Patella Luxatio, PRA  - óriás: PRA, HD  - A HD és a,Patellaficam szűrést a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület tagjai végezik.   Patella Luxation (toy, törpe, közép):  - A szűrővizsgálatot 12 hónapos kor után lehet elvégeztetni.  - Tenyészthető minősítést kaphat a 0-1-2-es fokozatokkal rendelkező egyed.  - Az 1-es, 2-es fokozattal rendelkező egyed csak 0-ás egyeddel párosítható.    Grade 0  -  Grade 0    Grade 1  -  Grade 0    Grade 2  -  Grade 0  A 3-as közepes fokozattal valamint a 4-es súlyos fokozattal rendelkező egyedek nem tenyészthetők.   HD - csípőízületi diszplázia (óriás):   - A szűrővizsgálatot 12 hónapos kor után lehet elvégeztetni.  - Tenyészthető minősítést kaphat az A-B-C fokozatokkal rendelkező egyed.  - A "majdnem mentes - B" fokozattal rendelkező egyed "majdnem mentes - B"      fokozattal    rendelkező egyeddel is párosítható, de a "mentes - A"  fokozattal      rendelkező egyeddel   történő párosítás javasolt.  - C fokozattal rendelkező egyed kizárólag "mentes - A"  fokozattal rendelkező egyeddel párosítható.    A - A, B, C,      B - A, B    C - A      A közepes ( D ) vagy súlyos ( E ) csipőizületi dysplasia-ban szenvedő kutyák nem tenyészthetők!      Import kutyák esetében is a fenti előírások érvényesek, ha az egyed az Európai Unio valamely tagországából érkezik és  rendelkezik Patella Luxatio és HD állatorvosi szűrővizsgálattal, azt az egyesület elfogadja.  12.§ (1) A kan kutya tulajdonosa - a Joker Uszkár Klub Tenyésztési Szabályzatának megfelelően - a fedezés tényét a  fedeztetési igazolással igazolja.   (2) A szuka kutya tulajdonosa - a Joker Uszkár Klub Tenyésztési Szabályzatának megfelelően - az ellést követő 60 napon  belül köteles az alombejelentőt beküldeni és a kapcsolódó díjakat befizetni. (3) Az utód egyedeket elektronikus egyedi azonosítóval kell ellátni. Az azonosítót csak állatorvos ültetheti be.   13.§ (1) A Klub elnöke vagy az általa megbízott személy(ek) bármelyik bejelentett almot ellenőrizheti. Az alomellenőrzésről az  erre a célra rendszeresített jegyzőkönyvet kell kitölteni.  (2) Az alomellenőrzés a tenyésztővel egyeztetett helyen és időben történik.  (3) Az alomellenőrzés során a tenyésztési hely alkalmasságának ellenőrzése is lehetséges, melynek megítélése a fajta  igényeihez és az állatvédelmi előírásokhoz igazodva történik.  (4) Az alomellenőrzés megtagadása és/vagy a jelen szabályzat előírásainak megsértése a tenyésztői tevékenység  felfüggesztését, a származási lapok kiadásának megtagadását vonhatja maga után. 14.§ A jelen szabályzat rendelkezéseitől eltérő egyedi engedélyeket a Klub vezetősége adhat.  15.§ (1) A jelen szabályzat rendelkezéseit a Joker Uszkár Klub a 2/2011.07.17. sz. határozattal elfogadta. Rendelkezéseit  2011. augusztus 1-jétől kell alkalmazni. Konfirmációs Szabályzat Regisztrációs lap (1) Regisztrációs lap azon eb törzskönyvének adatairól kiállított hiteles másolat, amely eb a./ törzskönyvi adatai nincsenek, nem rendelkezik 3 generációra visszavezethető FCI által elismert törzskönyvben rögzített  felmenőkkel (ismeretlen vagy részben ismeretlen felmenő), de a fajtagondozó szervezet az egyedet a fajtajellegnek  megfelelőnek minősítette vagy b./ olyan szülőpár utódja került bevezetésre a törzskönyvbe, amely/ek ki vannak zárva a tenyésztésből.  c./ olyan szülőpár utódja, amely nem tett eleget a fajtagondozó szervezet által a tenyésztésbe vételhez meghatározott  feltételeknek. Az a./ és b./ pontban meghatározott egyed törzskönyvi adatairól az egyed teljes életében csak regisztrációs lap állítható ki,  utódai törzskönyvi nyilvántartásba nem vehetőek.  A c./ pont szerinti egyed törzskönyvéről származási lap kiállítására lehetőség van abban az esetben, ha az egyed maga  utólag a konfirmációs eljárás fajtagondozó szervezet által meghatározott feltételeit teljesítette. A regisztrációs lap tartalma  mindenben megegyezik a törzskönyvi adatokkal, de csak az egyed szüleinek nevét tartalmazza, a további felmenői  generációk nem kerülhetnek feltüntetésre akkor sem, ha ismertek. A regisztrációs lap alapján export pedigree kiállítására  nem kerülhet sor. Konfirmációs eljárás Komfirmációs eljárás: a MEOESZ törzskönyvezési szabályzat szerint regisztrációs lappal bíró azon egyedek származási  lapra jogosultágának megszerzésére irányuló eljárás, amelyek a törzskönyvezési feltételeknek megfeleltek, de szülőpárjuk részben vagy egészben nem rendelkezik a pályázó tenyésztési szabályzata szerinti tenyészthetőségi feltételekkel,  ezeknek az eljárási rendje: A Joker Uszkár Klub a MEOESZ keretein belül 2016. szeptember 19. napjától elfogadja és hozzájárul a c. pont alapján  Regisztrációs lappal rendelkező egyedek 4 generációs zárt FCI törzskönyvbe való konfirmálásához az uszkár fajta  vonatkozásában az alábbiak szerint:  A regisztrációra lehetőséget biztosítunk a Joker Uszkár Klub által rendezett tenyészszemléken az adott egyed betöltött hat  (6) hónapos korától. Az életkor szempontjából a bírálat napja az irányadó. A küllemi vizsgálatot az adott fajtára a klub által  delegált FCI jogosultsággal bíró, a MEOESZ KBT tagjai sorába tartozó küllembíró végezheti, aki bírálatában részletes  leíró véleményt alkot és körültekintő vizsgálat után javaslatot tesz/ tehet az egyed Regisztrációs lapjának kiállítására. 12  hónapos kor után, a tenyészszemlén történő bemutatás alkalmával lehetőség nyílik az egyed Regisztrációs lapjának  cseréjére, a 4 generációs alap törzskönyvbe vételére, valamint a 4 generációs származási lap kiállítására. Amennyiben a regisztrációs lapra való jogosultság kizárólagos oka az eb szüleinek a Joker Uszkár Klub által  meghatározott tenyésztési követelményeknek való meg nem felelés, részt vehet a 3-6 hónapos és 6-9 hónapos  korosztályú küllembírálati rendezvényeken. Amennyiben az ezen okból regisztrációs lappal bíró eb teljesíti a fajtagondozó  által előírt konfirmációs követelményeket (12 hónapos kor, tenyészszemle), származási lapra válik jogosulttá. A  származási lap kiváltását követően és annak birtokában jogosult minden, származási laphoz kötött rendezvényre, jogosult  export pedigree-re, utódai a törzskönyvbe bejegyezhetőek, a feltételek megléte esetén származási lapra jogosultak.   A Konfirmáció menete: - Regisztrációs lap bemutatása és leadása a bírálat idejére, - az egyed azonosítása a beültetett chip alapján,  - küllemi vizsgálat, elismert FCI jogosultsággal bíró, a klub által delegált MEOESZ KBT tagjai sorába tartozó küllembíró  által - szakvélemény kiadása a bíró és a rendező szervezet aláírásával és bélyegző lenyomatával  - az eb tulajdonosa vállalja, hogy kérelmét a MEOESZ felé benyújtja és annak esetleges költségtérítési igényét megfizeti  Jelen szabályzatot egyesületünk vezetősége elfogadta és működésébe beépítve alkalmazza. 16.§      A jelen szabályzat módosított rendelkezéseit a Joker Uszkár Klub a 1/2017.03.02. sz.  határozattal elfogadta.  Rendelkezéseit 2017. március 2-től kell alkalmazni. www.meoefehervar.hu