Az alombejelentés, törzskönyvezés menete 2017. március 02-től: A klub szolgáltatásainak igénybevételéhez nem feltétlenül szükséges a Joker Uszkár Klub tagság, elfogadjuk a MEOESZ szövetségi kártyát. Aktuális árjegyzék: a MEOESZ díjtáblázata szerint (érvényes 2016.09.19.-től) Az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni : - alombejelentő  - fedezési igazolás - Chipelési jegyzőkönyv (transponder igazolas) - a tenyésztő védett kennel név igazolásának másolata - szülők származási igazolásának másolata ( kan / szuka ) - szülők tenyészszemle eredményének másolata ( kan / szuka ) - szülők egészségügyi szűréseredményeinek másolata: - elért kiállítási eredmények másolata - teljesítmény füzet másolata - championátus igazolások másolata - MEOESZ szövetségi kártya másolata A törzskönyvezés díja: 7000 Ft/kölyök. Ezen dokumentumok  a származási lapok kiállításának bizonylatait képezik. Az alombejelentőt a tenyésztőnek kell olvashatóan kitölteni és a dokumentumokat hiánytalanul mellékelni, valamint minden oldalt aláírásával ellátni. Származási lap fajtái, szűrővizsgálatok: a./ standard származási lap Azon, származási lapra jogosult egyedek törzskönyvi adatairól kiállított legalább 3 generációs, szöveges részében kétnyelvű (angol és magyar) másolat, amely egyed mindkét szülőpárja teljesítette a Joker Uszkár Klub által a tenyésztésbe vételhez meghatározott feltételeket. - a tenyészszemle küllembírálat alapján - alombejelentő beadásakor a toy, törpe, közép, óriás méretnél minimális követelmény   mindkét szülő tenyészszemléjének megléte, és az egyik szülő prcd-PRA szembetegségtől   genetikailag igazolt mentessége. b./ prémium származási lap - a tenyészszemle küllembírálat alapján történik A "prémium" származási lap megszerzésének feltételei: - alombejelentő beadásakor a toy, törpe, közép méretnél követelmény mindkét szülő tenyészszemléjének megléte, és az egyik szülő prcd-PRA szembetegségtől genetikailag i gazolt mentessége, a másik szülő vagy genetikailag igazolt prcd-PRA vizsgálata vagy PRA (progresszív retina atrofia) szemészeti szakvizsgálata. - alombejelentő beadásakor az óriás méretváltozatnál követelmény mindkét szülő tenyészszemléjének megléte, alombejelentéséhez csatolni kell a PRA (progresszív retina atrofia) szemészeti szakvizsgálat mentes/free szűréseredményét, mely egy évre igazolt adat, a vizsgálatot évenként kell megismételni. - A tenyésztésbe vont egyedeknél az alábbi egészségügyi szűrővizsgálatok szükségesek:   - toy: Patella Luxatio, PRA   - törpe: Patella Luxatio, PRA   - közép: Patella Luxatio, PRA   - óriás: PRA (progresszív retina atrofia) szemészeti szakvizsgálat, HD   A HD és a Patellaficam szűrést a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület tagjai végezik. - A tenyészpár legalább egyik egyede rendelkezzék champion címmel:   Junior Champion   és/vagy: Champion   és/vagy: Interchampion címmel (ICH) A Joker Uszkár Klub a fenti feltételek meglétét az alom lejelentésekor vizsgálja és a csatolt dokumentumok alapján dönt. Valamennyi feltétel megléte alapján javasolja a "Prémium" törzskönyv kiadását. Személyesen történő ügyintézés esetén leadhatő a MEOESZ-irodában: 1194 Budapest Hoffner Albert u. 42 Joker Uszkár Klub megjelöléssel. Postai úton történő ügyintézés esetén a következő címre kérjük küldeni: MEOESZ - Joker Uszkár Klub 1194 Budapest Hoffner Albert u. 42 A kért szolgáltatás ára befizethető a helyszínen a MEOESZ pénztárában, vagy átutalható a  MEOESZ bankszámlájára:  Budapest Bank 10102086-09723300-01000009 MEOESZ KÖZPONTI ÜGYFÉLFOGADÁSA Nyitvatartási rend: HÉTFŐ    8.00-18.00 KEDD    zárva SZERDA    8.00-18.00 CSÜTÖRTÖK    zárva PÉNTEK    8.00-14.00 Az elkészült származási lapokat a tenyésztő kérése szerint személyesen a MEOE Szövetség ügyfélszolgálati irodájában vagy önköltségen utánvéttel póstán kapja meg. A tenyésztő a kölyköket az alom megszületése után legkésőbb a 60. napon chippelteti az állatorvossal, erről jegyzőkönyv készül 2 példányban (transponder igazolas). A tenyésztő 1 példányt az alombejelentőhöz csatol. Egy almon belül a hívóneveknek azonos betűvel kell kezdődniük. Kizárólag tenyészminősítéssel rendelkező egyedek utódai törzskönyvezhetők! A Klub elnöke vagy az általa megbízott személy(ek) bármelyik bejelentett almot ellenőrizheti. Az alomellenőrzésről az erre a célra rendszeresített jegyzőkönyvet kell kitölteni. - Az alomellenőrzés a tenyésztővel egyezetett helyen és időben történik. - Az alomellenőrzés során a tenyésztési hely alkalmasságának ellenőrzése is lehetséges,   melynek megítélése a fajta igényeihez és az állatvédelmi előírásokhoz igazodva történik. - Az alomellenőrzés megtagadása a tenyésztői tevékenység felfüggesztését, a származási   lapok kiadásának megtagadását vonhatja maga után. Az alom legkésöbb 6 hónapos koráig jelenthető le az egyesület felé. egy alom csak egyszerre egy alombejelentőn szerepeltethető.